Ceramic Lemon Jar

Ceramic Lemon Jar

  • $49.00
    Unit price per 


Mode Lemon Jar with lid

Hand made ceramic

18cm x 20cm